Skip to content

OM OSS

Vi som finansierar och står bakom stoppakilometerskatten.se är Näringslivets Transportråd – för transportköpare tillsammans med Skogsindustrierna. Vi har tagit fram den här hemsidan för att vi vill lyfta frågan om kilometerskatt – eftersom den påverkar Sveriges konkurrenskraft.

Sverige är ett litet land...

Men med stor utrikeshandel. Både import och export är viktigt för de svenska företagens konkurrenskraft. Sverige har dessutom långa transportavstånd till huvudmarknaderna och långa transportavstånd inom landet. Att ytterligare fördyra dessa transporter genom en kilometerskatt skulle påverka alla Sveriges transportköpare negativt och därmed påverka Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. Redan idag är transporter i Sverige dyra och näringslivets transporter är därför redan mycket effektiva och rationella.

Frågor? Kontakta oss gärna

Guy Ehrling,
Kanslichef Näringslivets Transportråd – för transportköpare
guy.ehrling@transportrad.se
Telefon: 08-640 36 59Karolina Boholm,

Transportdirektör Skogsindustrierna
karolina.boholm@skogsindustrierna.org
Telefon: 08-762 72 30Sven Jonsson,

Näringspolitisk rådgivare Skogsindustrierna
sven.jonsson@skogsindustrierna.org
Telefon: 08-762 72 21

AGERA!

Kampen mot kilometerskatten är långt ifrån över och det viktigare än någonsin att göra din röst hörd. Här hittar du några tips om hur.