Skip to content

Kilometerskatten kan även drabba bilisterna

Eftersom kostnaderna för att introducera en kilometerskatt är så höga är det troligt att politikerna väljer att utöka systemet så att allt lättare fordon och till slut även personbilar omfattas. I politiken är det svårt att säga nej till nya områden som kan beskattas. I Tyskland och Nederländerna diskuteras nu samma typ av kilometerskatt för personbilar som för lastbilar.

De tekniska system som kilometerskatten bygger på ger myndigheterna möjlighet att i detalj följa var varje fordon befinner sig. Om systemet utvidgas till personbilar ger kilometerskatten ett totalt kontrollsamhälle.

Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att skatterna på vägtransporter redan är höga i Sverige. För långväga lastbilstrafik ökar skatten med de rödgrönas förslag på kilometerskatt och höjd dieselskatt med ca 330 000 kr per bil och år för 20 000 mil per år.