Skip to content

Kilometerskatten hotar industrins konkurrenskraft

Michael Jonsson, ägare och VD för AD-plast.
Miljön påverkas vare till det bättre eller sämre. Däremot höjs priserna på de mesta och  kilometerskatten kan leda till att industriproduktion flyttas utomlands. Så  sammanfattar  Michael Jonsson, ägare och VD för AD-plast i Anderstorp de rödgrönas förslag att införa kilometerskatt på lastbilstrafik i Sverige.

AD-plast tillverkar komponenter i plast till konsumentprodukter och till fordonsindustrin och köper inte själva transporter i större omfattning. En kilometerskatt påverkar dock företagets kalkyler och skulle leda till att priserna måste justeras upp. En stor del av företagets frakter köps av kunder utomlands så risken finns att kunderna väljer att hitta nya leverantörer utomlands.

— Politiker kan aldrig skapa arbete. De kan bara skapa förutsättningar för arbeten. Kilometerskatten är omständlig och skulle kräva nya administrativa system som kanske ger några hundra byråkratjobb. Det riskerar att bli en dyr teknisk lösning som skattebetalarna får betala, säger  Michael Jonsson.

Risken är stor att vi i Sverige får betala detta på tre sätt. Först i form av skatten som drabbar alla varor, sedan i höga administrativa kostnader för nya system och slutligen kommer vi att få betala förlusterna för systemen. Risken är att politikerna  tvingas höja skatten ännu mer för att täcka förlusterna.

— Vi företagare kan inte höja priserna hur mycket som helst. Politiker tror att de kan höja skatten istället för att effektivisera offentliga verksamheter. Problemet med höga skatter på transporter är att de är ett hot mot jobben i industrin, säger Michael Jonsson.

Det som oroar Michael Jonsson allra mest är att så stor del av det som industrin producerar i Sverige skickas utomlands för slutmontering. Svensk industri har en konkurrensfördel genom att ligga långt framme med teknik och effektivitet. Svenska företag är dessutom ofta nischade på olika specialiteter. Företagen arbetar i nätverk och gör var sin liten del av den slutliga produkten och har därför många transporter mellan sig. Görs dessa transporter dyrare så blir även produktionen dyrare. Risken är att  politikerna successivt tar bort dessa konkurrensfördelar för industrin.

De rödgröna säger att kilometerskatten är till för att värna miljön. Michael Jonsson håller med om att vi kan göra mer för miljön men miljön blir inte bättre av man sätter en transponder på lastbilen och att det tas ut höga skatter. Däremot blir miljön bättre  om det finns krav på att transporterna sker med moderna lastbilar som uppfyller de högsta miljökraven.