Skip to content

Kilometerskatten ger inga incitament att byta till ny teknik

Marcus Brunskog, VD och ägare till Brunskoggruppen AB.
Marcus Brunskog är VD och ägare till Brunskoggruppen AB i Ljungby. Företaget supportar tillverkningsföretag i södra Småland med transporter men är verksamt från Danmark i söder och upp till Stockholmsregionen. En särskild tjänst som företaget  erbjuder är slingbilstransporter där lastbilarna kör mellan olika industrier efter ett schema, nästan som en slags busstrafik. Företaget kör även specialtransporter som vindkraftverk, något som knappast går att ersätta med järnväg.

— Åkerinäringen är redan en lågmarginalbransch sedan marknaden öppnades för internationell konkurrens under 1990-talet. För att klara konkurrensen har de företag som finns kvar tvingats till extrema effektiviseringar. En kilometerskatt skulle därför innebära en ökad kostnad som vi blir tvungna att lägga på priset till våra kunder, säger Marcus Brunskog.

Sverige har prövat kilometerskatt i tidigare men det visade sig vara administrativt tungt. Nu säger de rödgröna att de ska söka en annan lösning men risken är att det blir ännu dyrare och mer komplicerat.  En kilometerskatt ger inte bättre miljö.

Kilometerskatten ökar kostnaderna i branschen och därmed finns det lägre betalningsförmåga för nya mer miljöanpassade lastbilar. Det är tveksamt om företagen kommer att mäkta med att byta till moderna lastbilar som uppfyller miljökraven Euro 5 och Euro 6. Skatten ger inga incitament att byta till ny teknik och det tekniksprång som nu sker i branschen kan stanna upp, befarar Marcus Brunskog.

Det är viktigt att komma ihåg att lastbilstransporter på intet sätt konkurrerar med järnvägen. Alla åkare ser möjligheter i att samarbetar med järnvägen, nu eller i framtiden på ett eller annat sätt men t ex i öst-västlig riktning saknas det helt järnvägar i Sverige.

— Frågan är hur kluster som Gnosjö-, Öresundsregionen och Mälardalsområdet med mycket tillverkande industri ska klara ökade kostnader. Förvinner industrierna tvingas befolkningen att flytta till storstäderna, säger Marcus Brunskog.