Skip to content

Ger inte bättre miljö

Miljön påverkas vare till det bättre eller sämre av kilometerskatten. Den uppmuntrar inte till sparsam körning som innebär minskad bränsleförbrukning och därmed minskad klimatpåverkan. Kilometerskatten ger inte heller incitament att välja lastbilar som uppfyller högre miljökrav.

Det statliga konjunkturinstitutet avvisade häromåret totalt förslag att av miljöskäl införa en kilometerskatt för lastbilstrafiken. Konjunkturinstitutet räknar i en specialstudie med att kostnaden för att minska koldioxidutsläpp med kilometerskatt till 0,89 kr per kg vilket kan jämföras med att koldioxidskatten är 1,05 kr per kg.