Skip to content

Alla varor blir dyrare

Lastbilstrafik är en nödvändig del i så gott som alla transportflöden. 82 procent av allt inrikes gods transporterades med lastbil. Därför gör en kilometerskatt alla varor dyrare. Även om transporten går med fartyg, tåg eller flyg är det så gott som alltid lastbilen som svarar för de första och sista milen. 60 procent av lastbilstransporterna är kortare än 10 mil. Endast 9 procent av lastbilstransporterna är längre än 30 mil.

Om lastbilstransporterna upphörde skulle vi redan efter en dag bli utan mjölk och färskt bröd. Stora delar av industriproduktionen skulle också tvingas stänga efter en dag och sjukvården skulle avstanna i brist på alltifrån textilier till avfallstransporter. Särskilt närproducerade varor blir relativt sett dyrare eftersom deras transporter enbart sker med lastbil.

Det har tidigare estimerats att en kilometerskatt motsvarande 1,4 kronor per kilometer skulle medföra en skattebörda på drygt tre miljarder kronor per år. Om hela kostnaden drabbar slutkunderna så kommer priserna att öka med ca tre procent. Denna beräkning utgår ifrån att fordonsskatten sänks till lägsta möjliga nivå och att den faktiska dieselskatten sätts till 2003 års nivå. I de rödgrönas budgetförslag ska dock även dieselskatten höjas med 60 öre per liter vilket gör att kostnaderna för konsumenterna kommer att bli betydligt högre.

Kostnaden för dagligvaror kan komma att permanent stiga kraftigt om kilometerskatten införs. Detta vore en allvarlig inskränkning i familjernas vardagsekonomi, i ett samhälle där den genomsnittliga inkomsttagaren redan betalar nära sex av tio intjänade kronor i synliga och dolda skatter.

Utländska fordon som saknar installerad enhet för att mäta kilometerskatt kan möta extra problem när de kommer till Sverige. Kostnadstrycket uppåt för varor som importeras kan bli ännu större än för varor som transporteras i Sverige. Utländska förare kan också tänkas försöka undvika att betala avgiften – i vilket fall myndigheterna måste lägga miljoner på extra kontroller för att täppa till hål i systemet.

Konsumenter i glesbygden drabbas extra hårt

Skatter på bensin och diesel har negativa fördelningspolitiska effekter, då det slår betydligt högre mot personer som bor i glesbygden. Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har beräknat att en sådan skattehöjning skulle öka kostnaderna för bilägare i norra Sverige med nära 50 procent mer jämfört med bilägare i Stockholm.

På samma sätt så skulle en kilometerskatt på tunga fordon driva upp priset på dagligvaror mer i glesbygden, där transportsträckorna från producent till konsument är större.