Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, föreslår att det införs en skatt på avstånd för tunga lastbilstransporter. Socialdemokraterna kallar skatten för slitageavgift, Miljöpartiet säger lastbilsskatt och Vänsterpartiet står kvar vid termen kilometerskatt, men det är i grunden samma förslag som det handlar om.
Vi använder därför termen kilometerskatt här.

Kilometerskatten är en mycket skadlig skatt. Den drabbar inte bara själva lastbilstransporterna, utan hela kedjan från råvara till butik, med jobben och konsumenterna som stora förlorare. Inte heller förbättrar en sådan skatt miljön. Detta hör vi sällan från de som förespråkar kilometerskatt. Här på denna hemsida kan du däremot läsa mer om varför det är viktigt att vi stoppar alla försök till att införa kilometerskatten.


skylt
skylt

 

Kilometerskatt drabbar gröna näringarna

-Därför kommer kilometerskatten att vara kontraproduktiv och enbart innebära höjda kostnader för företagandet och jobben inom de gröna näringarna. Läs mer i Ulricehamns Tidning.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Kilometerskatt drabbar gröna näringarna

Säg nej till dyrare transporter

”Grundat på sommarens mjölkpris skulle skatten motsvara leveransvärdet av en liter mjölk per kilo. För de hårt prövade mjölkbönderna innebär det samma sak som ett hål i mjölkbilens tank ur vilket det läcker en liter mjölk per körd kilometer – … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Säg nej till dyrare transporter

Tre hot i Norrland av kilometerskatten

– Jag ser tre möjliga effekter. Konsumenterna drabbas av fördyringar, konkurrenskraften för norrländska företag sänks och vi får en ökad risk för inslag av oseriösa utländska företag inom åkeribranschen vilket också riskerar att minska trafiksäkerheten. Läs mer hos Svenskt Näringsliv.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Tre hot i Norrland av kilometerskatten

Norrländska S-politiker måste ta sitt ansvar och se till att vi slipper en ren straffskatt på avstånd

– Rätt ska vara rätt, men att upplysa om konsekvenserna av kommitténs ambitioner är lika fullt nödvändigt. Förslaget skulle drabba exportföretag, basnäringar och redan pressade mjölkbönder, men skräckscenariot är inte det enda tänkbara scenariot. Läs mer i Allehanda.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Norrländska S-politiker måste ta sitt ansvar och se till att vi slipper en ren straffskatt på avstånd

Rekordstor mässa med viktiga diskussioner

-Sveriges Åkeriföretags vd Rickard Gegö var bekymrad över risken med kilometerskattens effekter på näringen på sikt. Han uttryckte även missnöje med avsaknaden av en långsiktig politisk hållning till beskattningen av drivmedel. Läs mer hos Trailer.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Rekordstor mässa med viktiga diskussioner

Oroade åkare debatterade kilometerskatt

– Moderator: Blir inte konkurrensen med utländska åkare jämnare med en kilometerskatt? – Nej, det blir i stället åt andra hållet, vi kommer att tappa ännu mer än i dag. Det vi kan konkurrera med är att vi är framme … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Oroade åkare debatterade kilometerskatt

Kilometerskatt gör matkassen flera hundralappar dyrare

-Dessa pengar kommer sätta sig på prislappen på grönsaker, skinka, mjölk och annat som går med transport här i landet. Transportkostnaderna utgör i dag drygt fem kronor per hundralapp i kostnader för de näringsidkare som finns i livsmedelsbranschen. Läs mer … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Kilometerskatt gör matkassen flera hundralappar dyrare

Bucht avvisar kritik som missvisande

– Det finns idag inget förslag från regeringen om vägslitageskatt för tunga fordon. Utredningen som ser över frågan kommer att lämna över sitt slutbetänkande först i december. Därefter kommer utredningens förslag att skickas ut på remiss. Först därefter, tidigast hösten … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Bucht avvisar kritik som missvisande

Skogen i fokus på seminarium

– Den planerade vägslitageskatten var också uppe för diskussion. Den skulle slå hårt på skogsindustrin och andra verksamheter i landsbygden om den införs. – Det skulle innebära kraftiga kostnadsökningar för branschen om vägslitageskatten införs. Det har tagits många bra initiativ av regeringen … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Skogen i fokus på seminarium

Debatt: Fel att åkerierna ska betala för allt vägslitage

-Vår slutsats är att de negativa effekterna av en vägslitageskatt överväger de många positiva delar detta skulle kunna medföra. Huvudskälet är att det totala skatte- och avgiftstrycket blir orimligt högt. Vi kan inte se att regeringen gör några som helst … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Debatt: Fel att åkerierna ska betala för allt vägslitage