Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, föreslår att det införs en skatt på avstånd för tunga lastbilstransporter. Socialdemokraterna kallar skatten för slitageavgift, Miljöpartiet säger lastbilsskatt och Vänsterpartiet står kvar vid termen kilometerskatt, men det är i grunden samma förslag som det handlar om.
Vi använder därför termen kilometerskatt här.

Kilometerskatten är en mycket skadlig skatt. Den drabbar inte bara själva lastbilstransporterna, utan hela kedjan från råvara till butik, med jobben och konsumenterna som stora förlorare. Inte heller förbättrar en sådan skatt miljön. Detta hör vi sällan från de som förespråkar kilometerskatt. Här på denna hemsida kan du däremot läsa mer om varför det är viktigt att vi stoppar alla försök till att införa kilometerskatten.


skylt
skylt

 

Emil Källström: Här är alla löften som Stefan Löfven har svikit

”Kilometerskatten ska införas under mandatperioden, sade han också. Planerna på denna mycket landsbygdsfientliga skatt finns kvar, men hittills är det löftet även det hittills sviket.” Läs mer hos Nyheter 24.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Emil Källström: Här är alla löften som Stefan Löfven har svikit

Trafikverket ska komplettera kritiserat underlag

”Vi kommer naturligtvis att ha den som en del av ett kompletterande underlag, men jag tror att det kommer att komma fram andra saker i den här utredningen som inte är ett direkt underlag till infrastrukturplaneringen, utan till andra utredningar. … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Trafikverket ska komplettera kritiserat underlag

Båd” stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner

”Kilometerskatt som ökar kostnader på allt som vi behöver i Norrland är ett annat exempel. Eller varför inte ta upp varför det blir dyrare att gå på BIO på landsbygden medans det ska bli gratis att gå på museer i … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Båd” stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner

Naturvårdsverket: ”Utsläppen från inrikes transporter minskade inte alls”

”Leif Holmberg, Naturvårdsverkets enhetschef för klimatstyrmedel, ser bland annat en kilometerskatt som en viktig del för att få ner de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn. Sammanlagt står transporterna för en tredjedel av landets klimatpåverkande utsläpp.”   Läs mer hos Svensk Åkeritidning.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Naturvårdsverket: ”Utsläppen från inrikes transporter minskade inte alls”

Liberalernas nya bilfientliga politik

”Liberalerna vill också höja förmånsvärdet på vanliga tjänstebilar och införa vägavgifter på våra motorvägar. Bara de få som har råd med så kallade miljöbilar ska slippa undan partiets nya pålagor.” Läs mer i Östra Småland.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Liberalernas nya bilfientliga politik

Viktigt för klimatet med minskade transportutsläpp

”Bonus malus – styrmedel som gör det lättare att välja miljövänligare bil, och dämpande åtgärder som till exempel vägslitageskatt, är ytterligare lösningar för att få ned de klimatpåverkande utsläppen från transportsektorn, som står för cirka en tredjedel av de klimatpåverkande … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Viktigt för klimatet med minskade transportutsläpp

Debatt: Avskaffa elcertifikaten

”Transportsektorn måste betala för utsläpp. Utifrån principen förorenaren ska betala måste transporter i högre grad betala för sina utsläpp.Vi ställer oss bakom den bensinskattehöjning som nyss har genomförts och anser att det är rimligt att indexera bränsleskatten. Vägavgifter kan användas … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Debatt: Avskaffa elcertifikaten

Finanspolitikens inriktning – april 2016

”Vägslitageskattekommittén ska analysera hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas och regeringens ambition är att en sådan skatt ska införas.” Läs mer hos Regeringen.

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Finanspolitikens inriktning – april 2016

Skriver om historien

”En vägslitageskatt kommer att vara ett stort hjälpmedel för att kontrollera olaglig cabotagetrafik samt fusk med kör- och vilotider. Den kommer att gynna de seriösa åkerierna som i många fall tvingas konkurrera med företag som systematiskt bryter mot lagar och … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Skriver om historien

Motsägelsefull transportpolitik

”Att införa en avståndsbaserad vägslitageskatt – är en extra skatt på alla transporter som sker med lastbil, baserad på avstånd och inte utsläpp. Den kommer att hårt drabba den svenska industrins konkurrenskraft. När transporterna fördyras förstärks en av Sveriges största … Continued

Posted in Stoppa kilometerskatten | Kommentarer inaktiverade för Motsägelsefull transportpolitik